top of page

K-Svets historia

Konstruktionssvets i Stenungsund startade 1969. Med närheten till petrokemin föll det sig naturligt att starta här. De flesta projekten handlade då om rörsystem och underhållsarbeten. Stenungsund är fortfarande vår bas, men idag är hela Sverige och övriga Norden vår huvudmarknad.

Långsiktiga affärsrelationer är mycket värdefulla för oss, flera av våra kunder har vi arbetet tillsammans med i över 50 år. Kundlistan har också utökats med företag inom andra branscher. Rör- och cisternprojekt är alltjämt det viktigaste inslaget i vår verksamhet.

bottom of page