top of page

Om K-Svets

Företaget

Konstruktionssvets AB, förkortat K-Svets, är ett av Sveriges ledande företag inom industrirör och cisternmontage. Sedan starten 1969 har vi kontinuerligt utvecklat våra arbetsmetoder och skaffat oss en mycket bred erfarenhet och kompetens.

Vi ingår i en koncern med företag som har specialistkompetens inom angränsande områden gör att vi kan ta oss an omfattande och avancerade entreprenader. Exempelvis finns ytbehandling, oförstörande provning, värmebehandling och isolering samlokaliserat med K-Svets.

Vi har även ett stort nätverk av företag vi samarbetar med, vilket gör att vi ofta tar det övergripande ansvaret i stora projekt och kan leverera en färdig helhetslösning.

bottom of page