top of page

K-svets Förvaltning AB

K-svets Förvaltning AB

K-Svets Förvaltning är moderbolag inom koncernen där Konstruktionssvets är ett av dotterbolagen.

I koncernen ingår även bl.a.

H-Fönster                         www.hfonstret.se

LEIAB                               www.leiab.se

Isolerteknik AB                 www.isolerteknik.se

Korrosionsteknik AB         www.k-teknik.se

Norsveis AS 

bottom of page