top of page

Rör & Stål

Rör och stål

Sedan starten 1969 har rör- och stålentreprenader varit basen för K-Svets. Företaget har stor samlad erfarenhet och kompetent personal vilket gör det möjligt att utföra mycket omfattande projekt.

Företagets effektiva och flexibla organisation ger möjlighet att snabbt sätta samman kompletta projektgrupper.

Förtillverkning inför montage sker i våra egna lokaler i Stenungsund. Här har vi även tillgång till oförstörande provning och ytbehandling. Underhållsarbeten och utrustningsmontage är exempel på andra ofta förekommande arbeten som vi utför. K-Svets har en välutrustad maskinpark och har egen utrustning för arbetsstyrkor på upp till 150 personer.

Kundlistan innehåller en lång rad företag inom i stort sett alla industrisegment. Exempel är;

 

- Petrokemisk industri
- Raffinaderi
- Papper och massaindustri
- Kraft- och värmeverk
- Läkemedelsindustri
 

bottom of page