top of page

Om K-Svets

Skydd och säkerhet

Exempel ur vår skyddspolicy:

  • En intern skyddshandbok har tagits fram och är väl känd och tillämpas av alla anställda.

  • Inför varje projekt görs en riskanalys för att minimera riskerna.

  • Skyddsronder och skyddsmöten genomförs regelbundet i den egna verkstaden och på externa arbetsplatser.

  • Alla olyckor och tillbud rapporteras. Uppföljning görs för att förhindra att de upprepas.

bottom of page